logo

Аналз верша яна адна зямля вякоу. Берэшыт, альбо што тоіць габрэйская мова….

Аналз верша яна адна зямля вякоу Rating: 5,6/10 149 reviews

Праблема Здрадніцтва У Аповесці Знак Бяды Рефераты

аналз верша яна адна зямля вякоу

Ці вернецца зара, наш даўнішні дабрачыннік? Каб не яно - мы, магчыма, яшчэ жыл. А чаму вы навучыліся ў дзіцячым садзе? Якую песню мы называем гімнам? Якуб Колас страсна любіў прыроду. Пяціканцовая зорка — знак бяспекі, мужнасці. У ім пенал з алоўкамі I ежа на запас. Якуб Колас меў чулае, уражлівае сэрца. А вось за здзек з партрэта можна было нават паплац.

Next

§ 4. Сімвалізм, імпрэсіянізм у літаратуры: п.Верлен, м.Багдановіч

аналз верша яна адна зямля вякоу

Прынцыпова важным з'ўляецца тое, што створаны Полем Верленам мастацкі свет заўсёды папаўняецца наноў, калі да яго звяртаюцца іншыя пісьменнікі-творцы. Пашчасціла і мне тут нарадзіцца. Змоўклі ўсе вакол абшары, Бо замыслілі штось хмары… Ой, знаць, бура загудзе! Зала ўпрыгожана гірляндамі, шарамі, у цэнтры на сцяне плакат «Бывай, дзіцячы сад, бывай! Яна належыць да лепшых здабытка. «Асенні» цыкл вершаў беларускага паэта асабліва прыгнятае сваім змрочным аднастайным настроем. Нашы продкі пакінулі слаўную памяць пра сябе. Укладзеная праца «Само не зваліцца нам з неба» зрабіла ўрэшце гаспадарку даволі заможнай.

Next

Блог для настаўнікаў школ

аналз верша яна адна зямля вякоу

У ёй — наш лёс, Калі крылатым быць ён хоча І ўдалеч зазіраць прароча Каханняў іншых і нябёс Пер. », «Бледны, хілы, ўсё ж люблю я. Перш за ўсё ўмовамі грамадскага жыцця. Пад музыку дзеці, узяўшыся за рукі, робяць некалькі крокаў уперад, спыняюцца, разам прамаўляючы словы развітання: Бывай, Бы-вай, Дзіцячы сад! «А я люблю вясну»; «Я не люблю слаты», — прызнаецца паэтка «Я пачакаю». У міфах, казках, уяўленнях далёкай мінуўшчыны невычэрпныя скарбы паэзіі.

Next

Новая зямля, паэма

аналз верша яна адна зямля вякоу

Тысячагоддзі назад наш далёкі продак жыў простым, нават прымітыўным жыццем, якое вельмі моцна залежала ад маці-рыроды. Як і ў іншых сваіх творах, напрыклад, у рамане «На ростанях», ідзе ад прыватнага да агульнага, паказваючы праз адносіны адной сям'і да ўласнага кавалка зямлі адносіны ўсяго народу да сваёй краіны, да Бацькаўшчыны. Гісторыя з пакупкай зямлі, якая з'яўляецца галоўнай сюжэтнай лініяй у паэме, адбылася з бацькам і дзядзькам паэта, але ў жыцці яна мела некаторыя адрозненні, так, зямля ўсё ж такі была куплена, хоць і давялося за яе заплаціць двойчы, бо першая вусная дамова была аднабакова скасавана прадаўцом. Мы павінны захоўваць і шанаваць яе. Аднак назву Лесніковай пасады паэт змяніў — у паэме яна названа Парэчча, а сапраўды звалася Ласток.

Next

Новая зямля, паэма

аналз верша яна адна зямля вякоу

Аднойчы гэта было перад самай смерцю бацьк. На гіяцынтаў букет Льецца святло Іпакрэны. Ствараючы карціны вясны, восені, зімы, паэт бярэ прыкметы самыя відавочныя, бачныя ўсім і кожнаму. This means that Yandex will not be able to remember you in the future. Вы можаце знайсці амаль любую інфармацыю, якую вы шукаеце на нашым сайце.

Next

>>> Аналз верша яна адна зямля вяко

аналз верша яна адна зямля вякоу

Мне здаецца, што я вас бачыла. Бо з імі ён звязаны сваім паходжаннем і жыццём. Але і яго вясна блізкая да вобраза маладой дзяўчыны, апранутай у вянок з зелені і кветак, вобраза, уласцівага народнай паэзіі: Вясна, вясна, Жаданая! Так што слова злучана не толькі са сваім коранем, але і са мноствам іншых слоў. Биологическое и хозяйственное значение плодов. Гульбы ў школе Ён забудзе — Літары вучыць Там будзе. Такі погляд на навакольны свет быў данінай даўнім міфалагічным павер'ям.

Next

Якуб Колас

аналз верша яна адна зямля вякоу

Вялікія паэты, пісьменнікі, жывучы вострымі клопатамі свайго часу і грамадства, умелі чуйна ўслухоўвацца ў павер'і жыцця мінулага, аднаўляць дух мінуўшчыны і нават, калі вынікала патрэба, тварыць у адпаведнасці з гэтым духам. I хоць сягоння свята, А выціраюць зоркі слёз Бабулі, мамы, таты. У гэтым пейзажна-настраёвым вершы перадаецца надыход восені і адпаведны філасофска-задумлівы настрой лірычнага героя. Беларусь, па словах If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Паэтка стварала лірычны дзённік інтымнага зместу, камернага гучання. Можна сказаць, што з усіх пор года паэт найбольш любіць менавіта вясну. Аўтар паказвае нам яе склад такімі радкамі: Чатыры хлопцы, тры дзяўчаці Ды бацька з дзядзькам, трэцця маці Чытач можа пабачыць адносіны паміж мужам і жонкай, братэрскія зносіны двух мужчын, можна ўбачыць, як кожнае важнае пытанне вырашаецца не дэспатычна, воляй гаспадара, а калегіяльна, сямейнай радай.

Next

Charter'97 :: News from Belarus

аналз верша яна адна зямля вякоу

Ён любіць праявы магутнай, вялікаснай сілы ў прыродзе. На першым паверсе яна войкала. Маляванне на тэму «Мой лепшы сябар». Задача мастака або паэта — зафіксаваць не агульнае, але індывідуальнае, не хрэстаматыйнае, але непаўторнае. Велічна-ўрачыстая інтанацыя радкоў, алітэрацыі, своеасаблівая інструментоўка, увесь гукавы комплекс радкоў даволі дакладна перадаюць памятныя ўсім нам раскаты грому ў летнюго пару. Я яе не памятаю, яе не памятае н.


Next

Рэцэнзіі і аналіз

аналз верша яна адна зямля вякоу

Вясна — абуджэнне прыроды, аднаўленне жыцця, гамляецца спяваць ей бадзёрыя, поўныя захаплення гімнм. Усе літары ў габрэйскай мове маюць лікавыя значэнні, і лікавае значэнне слова роўна суме лікавых значэнняў яго літар. Апусціўся лісцік долу, Зажурыўся небакрай. Мова родная, мова дарагая, Я ў сэрцы сваім цябе люляю. Ты ж ведаеш сама, Iз лялькамі гуляць Мне часу ўжо няма. Пасля прыехала нейкая пажылая дама. Абапал школы растуць старыя тапол.

Next

>>> Аналз верша яна адна зямля вяко

аналз верша яна адна зямля вякоу

У шлях такі збіраецца Дзяўчынка ў першы раз. Бо праводзім мы цікава Цэлы дзень. Першая распавядае пра цяжкі лёс Міхала, пра яго перажыванні, пра пагардлівыя адносіны паноў да яго. Між тым перад вачыма Міхала — гордага, свабодалюбівага чалавека — былі прыклады жыцця сціплага, але вольнага дзякуючы ўласнай зямлі. «Наша сяло» Матыў, які пераходзіць з верша ў верш,— матыў журботы: у хатах, што збіліся, «як авечкі ў летні жар», дзе «пагніло бярвенне ў сценах, вырас мох на стрэсе», у вёсках, якія сумна пазіраюць на свет, не можа быць сапраўднага чалавечага шчасця. Прыпеў: Вельмі весела сёння спяваем Нашай дружнай вялікай сям'ёй. А зараз паслухайце, што жадаў нашай краіне народны пісьменнік Беларусі Янка Купала.

Next