logo

Аналiз верша рыгора барадулина яна адна. Вобраз Бацькаўшчыны і маці ў творах Рыгора Барадуліна — Кароткі змест / Краткие содержания

Аналiз верша рыгора барадулина яна адна Rating: 7,5/10 740 reviews

Нашыя дзеткі : Рыгор Барадулін: Вершы

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Меней будзе Маме мыць, І не будзе Бруду! На стале адна была, На падлозе Стала многа. Гэта абумоўлена тым, што для кожнага сапраўднага беларуса, мова — найсвяцейшая з усяго святога, а Рыгор Барадулін быў сапраўдным беларусам. Неруш — гэта сінонім першаснасці, некранутасці. І цецярук Хвале дае Той колер фіялетавы. Думаў заяц Ноч і дзень, Як уласны Зважыць цень. Стаў бялюткі Ад развагі Заяц З таго, шэрага, Што скакаў Ля берага. Здалёк відна зямля бацькоў, Матуль, Дзе песня б'ецца Перапёлкай шэрай.

Next

Вобраз Бацькаўшчыны і маці ў творах Рыгора Барадуліна — Кароткі змест / Краткие содержания

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Дзіўлюся рознабаковасці ведаў Маці - Ведала, што да чаго На небе, У лузе, У хаце. З раніцы да хрыпаты У бары Раўлі браты, Два мядзведзькі хмурыя, Бо не зналі Бурыя, Што яны завуцца Грызлі. Тое ж самае адбываецца і з чалавекам. Менавіта ён, Рыгор Барадулін, сын вёскі, мог так пранікнёна балюча і вобразна сказаць пра яе пагібель: Усіх пакінула за тое, Што ўсе зняважылі яе, А пад жалезнаю пятою, Як пад магільнаю плітою, Трава ў абразе не ўстае. Бура ў яго жыцця можа лёгка яго зламаць.


Next

Анализ любого верша Рыгора Барадуліна

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Я знайшоў Для малышоў Зерне дзіўных спарышоў. А шум і гам Не ціх, Бо ўсе крычалі разам. Сіўчыкаў: Мне здаецца, што ў большасьці - так. Пакладу я Руб на руб І зрублю на крушні Зруб. Усе людзі на зямлі павінны кахаць і паважаць адзін аднаго.

Next

Рыгор Барадулін выдаў кнігу дзіцячых вершаў

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Бо ведаю: у жаўруковым павеце Карова была, што лётаць умела. На таку Каля ракі Ім валтузіцца З рукі: Мох зязюльчын Мяккі — Колькі хочаш Чмякай! Прадметы раскошы не могуць задаволіць патрэбу чалавека ў каханні. Чаму сабе Чамукала, Чаму ў далоні Хукала, Чаму ў бакі Хісталася, Пыталася Ўвесь час, Ці будзе У Пыталаве Яе чакаць Адказ. Недавер Каток, Зашыўшыся ў куток, Лізнуўшы З малаком збанок, Пытаўся ў кошкі-мамы: — Няўжо З усіх вусатых, Хвастатых і касматых Я непрыгожы самы? Ледзь хвост угледзяць мой — Уміг І дух і пух Прастыне іх? І вершамі сваімі я практычна гадаваў і дачку, і ўнучку - па сямейнай службе ў мяне дзіцячыя вершы! Будзе госцем Кум каршун — Шух-шух, Шух-шух, І кума варона, Чорная карона. У рэгуліроўшчыка Усё ішло Як след.


Next

Анализ любого верша Рыгора Барадуліна

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Тэксты выкладзеныя ў азнаямленчых мэтах. Салодкі сон Да бярлогу Ціхім ходам Падышда Калода з мёдам: — Гэй, даволі спаць, Мядзведзь! У вершы выяўляецца страсная ўлюбёнасць паэта ў сваю родную зямлю, у свой край. Але вось аб сваёй душы, аб сваім ўнутраным свеце чалавек вельмі часта забывае. Вы скажаце, што нясу несусьвецьце? Ён добра ўсведамляе, што мілы вясковы побыт з яго першароднай чысцінёй чалавечых узаемаадносін знікае ў нябыт. Тых, Хто сумным стаць паспеў, Будзіць Мой вясёлы спеў. Едзе вячэра Пераходзіць Бусел брод. Leave a Reply Your email address will not be published.

Next

Bel Klass

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Я крыўды не таю, Пытанне задаю Лістам, Лясам, Грудам: Што сам? Адкрываць для іншых хараство беларускай мовы — адна з галоўных мэт паэта. Гэтак можна прахрапець І маліну з мёдазборам, Свой бярлог З шумлівым борам. А сабака То дваром, То бугром, Хітрушчы, Праставаў. На вярбе Натрасу І табе Прынясу! Адна сарока Лётае: — Ой, долечка нялёгкая. А за Чаму Чагокала Разгублена Чагокала, Недачувала Штокала І ўсю дарогу Штокала.


Next

Реферат: Тэма Радзiмы у паэзii А.Разанава

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Калі знаходжанне пэўнага тэксту ў нашай бібліятэцы парушае Вашыя аўтарскія правы - калі ласка, паведамце пра гэта па адрасе dzietki gmail. А ў другім - ізноў жа, барадулінскія, але гэта, хутчэй, не пераклады зь іншых моваў, а перасьпевы, адвольныя пераказы. Морквінку чырвоную Раптам узнясе — Рух увесь Спыняецца І стаяць Усе. Піша сказ Яна такі Пра кляновы мосцік. Вось гэткім чынам лятучая карова з аднайменнага верша польскага клясыка Яна Бжэхвы загаварыла па-беларуску. Реферат: Тэма Радзiмы у паэзii А. Ну, вядома, лайдакі — Чубяцца цецерукі.

Next

Реферат: Тэма Радзiмы у паэзii А.Разанава

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Распавесьці пра ўласныя вершы для дзяцей я папрасіў самога Рыгора Барадуліна. Спадар Уладзімер, наколькі я разумею, у гэтую кніжку ўвайшлі ня толькі вершы дзядькі Рыгора для дзяцей, але й вершы іншых паэтаў, перакладзеныя Барадуліным? Магчыма, гэта не каханне ў высокім значэнні, аб якім разважаюць філосафы і мастакі, аднак я лічу, гэта яна. А ластаўчаняты ў затрэшку Гулялі ў арол і рэшку. Як ластаўка, З падстрэшша рук Скарынавых Тваё крыляла слова па Русі. Самыя папулярныя старонкі 192053 190990 180519 172996 171059 167857 167004 164036 157676 156431 » » » Рыгор Барадулін: Вершы Індыкала-кудыкала Ішоў я ўслед За гаманой, А ўслед за мной, А ўслед за мной, Ішло і цяжка дыхала Індыкала-кудыкала: — Ты куды? А яшчэ Растуць загадкі, Жарты, Казкі-самаскладкі, Прыбабунькі І шаптушкі Хітрыя тапыраць вушкі. Чырвоны колер — Ад зары, З яго мы і пачнем, Сябры! Адно не ўмееш з торбаю прасіць.

Next

Нашыя дзеткі : Рыгор Барадулін: Вершы

аналiз верша рыгора барадулина яна адна

Ён хоча забрахаць, Ды брэх Гучыць, як дражніць: — Бэх, эх, эх! Кухлі ў кухні Ля пліты Раздзімаюць Жываты. Але не ведала Рэдзька, Дзе арол, Дзе рэшка, Дзе дол, Дзе рэчка. Разважаючы над сэнсам жыцця чалавека, лірычны герой усклікае: Штодня вядзі з самім сабою бой, Каб клопаты цябе не пахавалі, Жыві надзеяй, Мараю слабой, Што свет трымаецца Адным табой. Пыталава Дарога ўся падталая Была ўзіму Таму, Што ехала Чаму На станцыю Пыталава. Разанава Раздел: Тип: реферат Добавлен 07:48:36 26 июля 2011 Просмотров: 5793 Оценило: 13 человек Средний балл: 3.

Next