logo

Иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст. Дар бораи ветеранхои Чумхурии Точикистон

Иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст Rating: 5,1/10 1828 reviews

Иншо Дар Бораи Точикистон Ватанам

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Аз хамон вакт сар карда адади зиёди Unix системахои гуногун сохта шуда буданд, аммо аз чихати юридики танхо баъзеи онхоро Unix системахо номидан мумкин аст, бокимонда системахое, ки дар асоси Unix сохта шудаанд системахои Unix монанд мебошанд. Чашни Навруз аз кадимтарин ва густурдатарин идхои Мардумони эронитабор буда, умри дарози беш аз панчхазорсола дорад. Зеро боваре хаст, ки соли навро агар бо хандаю хурсандию шодмонй пешвоз гирй, хамон сол пурра ба хуррамию шодй зиндагй хохй кард. Х,амаи ин континента будани иклимро муайян мекунад. Соли 1980 дар вилояти Кўлоб, наздикии Ховалинг ҳангоми ҳафриёти археологй бозёфтҳое ба даст омаданд, ки далели ҳанўз ним миллион сол пеш дар замини Точикистон зиндагй кардани одамони ибтидой буданд.

Next

Иншо Дар Бораи Точикистон Бесплатно Рефераты

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Дар кўҳсори Точикистон ёдгориҳои давраи мезолит ва неолит ёфт шуданд. Бинобар ин нахустин иқдомҳои Ҳукумати Ҷумҳурӣ оғоз бахшидан ба сохтмони туннели Анзоб буд. Ин нахустин китоби Пайрав аст, ки баъд аз вафоти шоир дар та. Сарзамини Точикистони мустакил Халқи азиятдидаи тоҷик барои таҳкими Истиқлолият, нигаҳдошти якпорчагии марзу бум, расидан ба сулҳу ваҳдат ва ягонагӣ, интихоби роҳи рости рушду тараққиёт Конститутсия Сарқонун -и мамлакати орзую ормонашро қабул кард. Дар зери нусхаи покнавис, ки ра.

Next

Шеър Дар Васфи Точикистон

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Хурокхои анъанавии наврузй аслан гизохоянд, ки аз галладона пухта мешаванд. Масалан: оши тупа, оши бурида атолла низ мегуянд , атоллаи наски асосан аз наск ва алафхои бахори тайёр мешавад , далда ба шир, гандумоб ва гайра. Бо забони англисы калимаи Net шабака мебошад? Бахусус дар замони ҳодисаҳои чашмнодида ва гўшношуданидаи катаклизми умумиҷаҳонӣ, ки мамолики гуногуни олам аз офатҳои табиию бемориҳои вогир ва нарасидани озуқаю оби ошомиданӣ азият мекашанд. Дар соҳаҳои илму маориф, тиб, фарҳанг ва дигар бахшҳои иҷтимоӣ як силсила ҳадафҳои стратегӣ ва афзалиятнок муайян карда шудаанд. Дар сохаи системахои оператсионии стансияхои. Навруз ин огози рузу моху соли нав аст. Чӣ қадар вазнин, чӣ қадар мушкил ин дури аз ту, туро ёд кардам.

Next

Реферат Бо Забони Точики Дар Бораи Точикистон

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Бисёр хуб мешуд агар дар бораи Навруз хучастапай якчанд шеърхои бузургонро. Чавонмардони пуркувват ба ду даста таксим шуда талош мекарданд, ки порам матои 2-3 метраро ба даст оваранд. Солои 1929 баъди хатми Омузишгох ба шахри Исфара омада, дар Комитета комсомоли шахр кор мекунад. Донишгохи давлати Тичорати Точикистон Модели менечменти Амрико ва Чопон Ихтисоси 250107 Донишчуи курси 3 Розиков Фаррух! », хоҳар апа - и меҳрубонам муборак! Аз ҷумла, сохмони нерўгоҳҳои барқи обии «Сангтўда-1» ба охир расонда шуд ва он алҳол ба манфиати халқ хизмат мекунад. Дар хамаи дехаю шахрак ва шахрхои калон мусобикоти наврузии гуштингирй барпо мегардад. Санаи дохилгардида: 2017-12-22 Дохил кард: Ахмедов Бахром Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо вуҷуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амниятии ҷаҳон, дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад.

Next

Иншо Дар Бораи Точикистон Ватани Навруз Аст

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Аз чихати хусусияти истифода онхоро ба се гурух чудо мекунанд: а Сарватхое, ки инсон бевосита истифода мебарад: об, пабототи истеъмолй, хайвонхои шикорй ва мохй. Об манбаъи ,нсг ва унсури пайвастаи хастии инсон аст. Современный английский этикет гласит, что на бизнес—ланч часто приглашают в паб, где будет предложена. У хангоми обгирй ба даруни сатил чанд то сангча меандозад, ки ин саягчахо рамзи бобаракат шуданро ифода мекунанд. Тартиби афрохтани Парчами давлатии Їуміурии Тоїикистон Парчами давлатии Їуміурии Тоїикистон дар їойіои зайл ба таври доимї афрохта мешавад: а дар боло ё пештоѕи бино ва ё ба пояи махсус дар іавлии ѕароргоіи расмии Президенти Їуміурии Тоїикистон, Маїлиси миллии Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон, Маїлиси намояндагони. Чунонки таъкид гардид, ҷангу талошҳои ибтидои солҳои навадуми асри гузашта тамоми фишангҳои давлату давлатдорӣ ва истеҳсолиро фалаҷ карда буданд.

Next

Шеърхо Дар Бораи Точикистон

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Агар не мо наметавонем, як миллатро бад г. Онхо ба чои буз пусти онро ё умуман ягон пусти хайвонро дар бозй истифода мебурданд. Истиқлолият барои мо рамзи олии Ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омўзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. Дар замонхои пеш то солхои 1950-ум дар дехахои нохияи Х,исор як гурух бачахои 10-15 сола дар аввалхои фарорасии бахор ба дашту адир рафта гули сиёхгуш чида меоварданд. Дар саноати химиявй хамчун ашёи хом истифода мебаранд. Бешак, маҳз чунин тамаддуни пешрафта, суннату оинҳои дорои ҷанбаи ҳаётӣ, тафаккури зиндагисоз ва маърифати баланди ақлонии ниёгони мо буд, ки онҳо ба ганҷинаи тамаддуни башарият аз Зардушту Монӣ сар карда, то Рўдакиву Фирдавсӣ, Абўалӣ Синову Носири Хисрав, Умари Хайёму Имом Fаззолӣ, Шайх Аттору Ҷалолиддини Балхӣ, Саъдиву Ҳофиз, Хоҷа Камолу Мавлоно Ҷомӣ, Сайидою Бедил барин садҳо нобиғаҳои илму адабу фарҳангро ато кардаанд.


Next

Иншо дар бораи ватани ман

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Хоки асосии каламрави чумхурй хоки хокистарранги равшан, ки дар таркибаш 0,8- 1,5 фоиз модцахои иусида, хокистарранги мукаррарй аз 1,5 то 2 фоиз ва хокистарранги тира аз 2,5 то 4 фоиз модцахои иусида дорад. Ин аз як тараф, албатта, наметавонист шоирро хурсанд накунад, вале аз тарафи дигар! Сари вакт ичро намудани супоришхои муаллимон ва дигар созмонхои чамъиятии мактаб. Бояд гуфт, ки Амри Сарвари давлатамон дар бораи гузаронидани Иди Дар ин айёми омодагй ба тацлили цашни Рузи Ва. Соли 1934 асари пурарзишро дар бораи Фирдавс Моро мебояд, ки бо ин мероси аждодони худ бифахрем, чунки дар тули карнхо ин миллати ватандуст новобаста аз хама гуна офатхою газандхо, фишороварию гасбнамоии душманони ачнаби, ки пай дар пай бо хоку марзи ин ватан хучум мекарданд, боки мондаaст. Нас деревья всех пород,Весь большой лесной народУчат крепкой дружбе. Мукаррар карда шавад, ки амали модахои 14, 15 ва 17-уми Конун нисбати хизматчиёни харбии аз чумла ба эхтиёт истеъфо баромадаи сокини ЧумхурииТочикистон кисмхои харби ва муассисахои шуравии аз 25 август то 5 сентябри соли 1941 ба Эрон даровардашуда татбик мегардад.

Next

Иншо Дар Бораи Точикистон Ватани Навруз Аст

иншо дар бораи точикистон ватани навруз аст

Ахолии Чумхури босавод ва дар хамаи сохахои илму фарханг олимони забардаст,духтурону мухандисонисохибтачриба дошт. Дар Семинар-машварат оиди рафти ичроиши Конуни Чумхурии Точикистон « Дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхо дар Чумхурии. Маълум мешавад, ки ин шеър ба касе бахшида шудааст. Нукчаро дар атрофи дег дар замин насб карда, фурузон мекарданд. Дар фаслномаи «Гули мурод» 1. Илоҳо ҳарду хушбахти замину осмон бошед,Ҳар он чи дар ҷаҳон хуб асту зеботар ҳамон бошед.

Next