logo

Qizlik pardasi qoni. Qizlik pardasi xaqida malumotlar

Qizlik pardasi qoni Rating: 7,4/10 1394 reviews

uyatli hikoyalar markazi

qizlik pardasi qoni

Bular nafas olish, yurak-tomir markazlaridir. Bu muskul qisqarganda kurakni oldinga tortadi va uni tashqariga buradi. Javob: — Sevgini seks saqlaydi. Men qo'rqib indamay yota verdim. Jarohat yopishqoq yiringli 66 ajralma bilan qoplanadi. Endogen infeksiyalar manbai bemorlar organizmida, ekzogen infeksiyalar manbai esa atrof muhitdadir. Elektrotravmaning 4 ta darajasi farqlanadi.


Next

Read 040.pdf

qizlik pardasi qoni

Uzangicha esa ichki quloqning labirinti teshigini yopib turadi. Bunday hollarda spirtning 70 % eritmasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Quloqning tashqi kirish sohasi yuqorisidan bitta barmoq bilan bosish orqali ham maqsadga erishish mumkin. Umurtqa tanasi qisqa yoylar yordamida aylana teshik hosil qiladi va umurtqalar ustma-ust jipslashib, birgalikda orqa miya joylashgan kanalni hosil qiladi. Ba'zan sapchib qaytib chiqib ketadi. Tibbiy deontologiyaning asosiy vazifalari mashhur jarroh N. Vegetativ asab tizimi ikki, ya'ni simpatik va parasimpatik asab tizimidan iboratdir.

Next

uyatli hikoyalar markazi

qizlik pardasi qoni

Конни куп озлиги хар кимда хар хил. Oyoq panjasi: 7 ta panjaoldi, 5 ta panja va 14 ta barmoq suyaklaridan iborat. . Bemorda qizarish, shish, kuygan joyda esa qavarish va mahalliy qizarish kuzatiladi. Ular furunkul, karbunkul, absess va boshqa yiringli kasalliklarni keltirib chiqaradi; streptokokk streptococcus piogenes keng tarqalgan aerobdir.

Next

Ayrim savollarga mutaxassis javobi — Wikipedia

qizlik pardasi qoni

Uning doimiy odati bor yuvinib chiqmasa uxlolmidi. Skelet muskullari odam vaznining 40 % ni tashkil etadi. Bunday jarohatlar tez 5­8 kun davomida bitib, tekis va kam seziladigan chandiqlar hosil qiladi. Hamma favqulodda olingan jarohatlar infeksiyalar bilan ifloslanadi, hatto aseptik operatsiyalar vaqtidagi jarohatlarga ham bir oz miqdorda mikroorganizmlar tushadi. Simpatik asab tizimining markazi orqa miyada joylashgan. Қандай ҳолларда илк қовушишда оғриқ ва қон чиқиши кузатилмаслиги мумкин? Keltirilgan dalillar hamkasblarning qoshini chimirishiga yoki labini tishlashga majbur qilsa ajab emas.

Next

uyatli hikoyalar markazi

qizlik pardasi qoni

Kam zaharli va kuchli antiseptiklardan sanaladi. Bunday hollarda bemorni kasallik belgilari 52 bezovta qilmasligi ham mumkin. Enaga tibbiy hamshiraning birinchi yordamchisidir. Operatsiya jarohatlari maxsus davolashga muhtoj emas. Ukam bilan top oynayotib oynani sindrib qo'ydim. Tashxis asosida esa zarur yordam turi ham aniqlanadi.

Next

Ayrim savollarga mutaxassis javobi — Wikipedia

qizlik pardasi qoni

Nafas olish va chiqarishni uzunchoq miyada joylashgan nafas olish markazi boshqarib turadi. Shundan keyingina kaft musht holiga keltirilib, qorin aortasi umurtqaga, tashqi yonbosh arteriyasi esa suyaklarga bosiladi. Men 17 yoshda edim, avgust oyi, sartaroshhanani ertaroq yopib chomilgani tushaman deb oylanib turgan paytda dokondi oldiga mashina kelib tohtadi, undan yoshi 35-40 lar chamasi bir ayol tushdi oldimga kelib qari otasini soch- soqolini olib qoyishimi iltimos qildi, soat 4ga yaqinlashgan edi ,birpasta olib keyin chomilgani tushaman deb rozi boldim. Boshqa turar joy punktlari chaqiriqlariga xizmat qilish uchun esa uchastka kasalxonalari tarkibida tez yordam podstansiyalari tashkil qilingan. Keyingi har bir aylanish avvalgi aylanishning yarmini yoki uchdan birini berkitishi kerak. Bunda, birinchi navbatda, shikastlanganlarning nafas olishi va qon aylanishini tiklashga va ushlab turishga erishiladi. Elektrotravmalarning sababi va ba'zan bu faktni aniqlash juda qiyin kechadi.

Next

Ayrim savollarga mutaxassis javobi — Wikipedia

qizlik pardasi qoni

Katta va kichik boldir suyaklari ham naysimon suyaklar qatoriga kiradi. Noksimon va ichki yopqich muskul ­ sonni tashqariga buradi. Petrovning 1944 yilda chop etilgan «Jarrohlik deontologiyasi masalalari» kitobida belgilab berilgan. Бу шиллиқ қават бурмалари қинга кириш ҳудудини 0,5 смдан — 2 смгача бўлган қалинликда қоплаган. Bu mashaqqatli va xatarli ishdir. Birlamchi bitish bilan tuzalayotgan jarohatlarda bu davrlarni farqlash ancha mushkul. Arterial qon tomirlarida sistolik bosim 70 mm simob ustunidan pastga tushganda hayot uchun xavfli holat yuzaga keladi.

Next

Jinsiy hayot tarzi saboqlari

qizlik pardasi qoni

Kuyishdagi shokning erektil va torpid davrlari kuzatiladi. Бирга ишга бориб бирга кайтишар, шундай кунларнинг бирида Лола опа Лайло. Ҳайз қони чиқиб туриши учун бокиралик пардасининг бир ёки бир неча жойида меъёрий тешиклари мавжуд бўлади. Jarohatlangan shaxs gospitalizatsiya qilinsa, feldsher uni qaysi kasalxonaga yotqizilganini tez yordam stansiyasiga xabar qilishi lozim. Bodomcha bezlari muhim himoya organi hisoblanib, limfoid bezlar jumlasiga kiradi. Bor kislotasining 2 % eritmasi jarohatlarni yuvishda, chayqashda, shuningdek siydik pufagi va boshqa kovak a'zolarni yuvishda ishlatiladi.

Next

Qizlik pardasi xaqida malumotlar

qizlik pardasi qoni

Suyak parchalari orasiga muskullar, paylar, nerv tolalari va qon tomirlari kirib qolib zararlanishi mumkin. Chunki ularning ta'sir kuchlari hamjihatlikda ortib boradi. «Tez tibbiy yordam» xizmati xodimlari faoliyatida tibbiy etika va deontologiya Tibbiy deontologiya tibbiyot xodimlarining shaxsiy manfaatinigina emas, balki ularning bemorga nisbatan burchi va mehribonligini ham ifoda etadi. Bu voqiya bo'lganiga ancha bo'lgan. Birinchi yordam: bunday hollarda tezlik bilan va uzluksiz tiriltirish chora-tadbirlarini boshlash kerak sun'iy nafas oldirish, yurakni bilvosita massaj qilish. Biz bollar bilan berkinmachoq oynardi o'sha yerda. Ehtirosimni qondirish uchun birorta harakat qilolmasdim.

Next