logo

Шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу. Вобраз Зосі Савіч яе жыццёвы лёс у рамане сэрца на далоні Срочвно

Шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу Rating: 9,8/10 582 reviews

Иван Шамякин на Краткое содержание

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Гэта праблемы адказнасці чалавека за сябе і свае ўчынкі; вернасці і здрадніцтва; чалавечнасці і ўдзячнасці; вернасці сваёй сям'і, сяброўству; праблема бацькоў і дзяцей, іх выхавання і адказнасці за будучыню нацыі — моладзь. У слушнасці слоў капітана пісьменнік упэўніўся сам, калі праз нейкі час атрымаў магчымасць пазнаёміцца з дакументамі. Ён «раптам адчуў, зразумеў: чалавек гэты варожы яму па духу, па складу думак, па адносінах да людзей — па ўсім. Калі пад нагамі піснулі ўсходцы ганка, ён пагразіў ім пальцам: «Цыц! Раззлаваны і ўстрывожаны Шыковіч кінуўся ў парк, дзе, па словах Тукана, Славік падмятае дарожкі. Тут, брат, трэба нейкі асобы, умоўны прыём». Каб уратаваць сваю кар'еру, ён не спыніцца ні перад чым, хітра скарыстоўваючы абставіны і сямейныя праблемы сваіх праціўнікаў, падман, паклёп.

Next

Водгук на раман Iвана Шамякіна на Маралыіа

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

У пісьме яна тлумачыла, што не хоча, каб у дарагога чалавека з-за яе былі непрыемнасці. Html роля жаночых вобразау сэрца на далони - иван шамякин. Гукан не з'яўляецца прыстасаванцам і кар'ерыстам. Апрануты Гукан быў звычайна для летняга дня і рыбнай лоўлі - у белы палатняны касцюм. Гукан шукаў вачамі наведвальніка, у якога магла б быць такая справа, каб усе зразумелі: так, гэта першачаргова і важна, мы можам і пачакаць. Памог яму саўладаць са сваімі пачуццямі сам Гукан.

Next

Сэрца на далоні. Адказы на пытанні — Кароткі змест / Краткие содержания

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Шамякіна — падключанасць да сучаснасці. Гукан непрыязна падумаў: «Убачыць бы хоць раз цябе непаголеным». Пад яго цяжкімі крокамі новыя маснічыны не скрыпелі, а гудзелі. Як бы пакрыўджаны за хабар, ён праз усю дарогу маўчаў. Тры гадзіны каля аперацыйнага стала.


Next

Характарыстыка вобраза Тараса у рамане сэрца на далони

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Пасля Перамогі не толькі не назваў сваіх выратавальнікаў, а і пацвердзіў іх здрадніцтва. . Не, яна не проста была ўлюбёна ў гэтага дужага, разумнага, таленавітага чалавека. Яна білася, трапяталася, як рыба, дрыгала ў паветры нагамі, намагаючыся вырвацца. » Кірыла аберуч сціснуў вудзільна, быццам яно магло зацягнуць яго немаведама куды. Вы хочаце, каб дзеці глыталі пыл і газы ад вашых машын? Кірыла, стомлены абедам, драмаў у шэзлонгу, праз сон кідаючы асобныя словы ў размову жанчын і Яраша, часам неўпапад. Яна чула пра мае аперацыі і просіць аперыраваць яе.

Next

Сэрца на далоні. Адказы на пытанні — Кароткі змест / Краткие содержания

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Html Книги ивана шамякина скачать - Читать книги онлайн бесплатно. Чорт яго пацягнуў за язык выказацца супраць культу асобы цяпер Гукан нават не помніў, чаму пачаў гаварыць пра гэта. Ён сказаў пасля паўзы: - Я першы напісаў, што не згодны з вашай кнігай. Кірыла глядзеў на яго ўжо без іроніі, без смеху, а з нейкім нават захапленнем: «Ух, чорт! Праўда, Сямён Парфёнавіч стараўся захаваць аб'ектыўнасць. Цікава, як ён ставіцца да сваёй кнігі. На прычоску Элы, машыністкі рэдакцыі. Мне хацелася, каб наш чалавек, ды яшчэ такі кіраўнік, быў у сто, тысячу разоў больш культурны і ветлівы».


Next

Характарыстыка вобраза Тараса у рамане сэрца на далони

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

У пасляваенны час ён захаваў удзячнасць да людзей, якія выратавалі яму жыццё доктара Савіча і яго дачкм Зосі і палічыў справай гонару дапамагчы Зосі, спачатку як урач робіць ёй складаную аперацыю , а потым у бядзе, калі тая трапіла ў складаную сітуацыю. Безумоўна, ён выконваў адказныя заданні. Трэба нам паслухаць трэст сталовых і рэстаранаў. Гэта шматпланавы, шматпраблемны твор, з мноствам сюжэтных ліній, з разнастайнасцю людскіх лёсаў і характараў. Адна з хворых аказалася даўняй знаёмай доктара.

Next

Вобраз Зосі Савіч яе жыццёвы лёс у рамане сэрца на далоні Срочвно

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

У нашай кнізе, канешне, не ўсе факты і людзі названы. Гэта яшчэ і маладое пакаленне — Тарас Ганчароў і яго брыгада, Маша, Ніна, Славік іірына Шыковічы. Пасля вайны ёй жылося вельмі цяжка. Яраш адвярнуўся, упёрся рукамі ў парэнчы так, што пабялелі костачкі пальцаў, і глядзеў на луг. Могуць людзі арганізаваць сабе адпачынак! Яраш глядзеў услед сыну і бязгучна смяяўся.


Next

Книга на

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Ён вырасціў і выхаваў, як роднага, сына Тараса свайго баявога сябра, які загінуў. Славік вырашыў сказаць Машы пра свае пачуцці, шукаў з ёй сустрэчы. Да старшыні гарвыканкома пісьменнік не пайшоў. Жанчыны ішлі да дубоў, за якімі іскрылася тысячамі сонцаў даўгаватае люстра вады. А людзі - удзельнікі - пратэстуюць! Дзеля яе кожны быў павінен «стаць лепшым. Колькі яна патраціла сілы, каб ні словам, ні рухам не выдаць сябе перад Шыковічамі.

Next

Іван Шамякін. Сэрца на далоні

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Я ж не кажу, што ім не трэба дача. На тое месца, куды скокнуў паранены, дзяўчына кінула забітага труса. Пра наш горад адна ваша кніга. Але часам чалавек бывае залішне задумлівы. Маша ўбачыла, адчула, што ён глядзіць на яе, як на жанчыну, і ўся ўстрапянулася, спалоханая і ўзрадаваная. Пераварот у мазгах, у сэрцах».

Next

Jim's Life in a Blog.: Шамякин сэрца далони скачать бесплатно.

шамякин сэрца на далони характарыстыка герояу

Яна лічыла, што выхаванне - такі хітры механізм, які павінен быць заўсёды схаваны і разам з тым ні на міг не спыняцца, не грымець, не ляскаць, не дыміць, не чадзіць, але працаваць безадказна. Тады і адкрылася, што яго абранніца сустракаецца з Тарасам. Антон не вытрываў і вылаяўся груба і злосна. Шыковіч прасачыў, як праплыў кусцік травы, паразважаў у думках над тайнамі ракі, зразумеў урэшце, чаму Гукан заняў гэтае месца: зліваюцца два струмені - ракі і ручая, рыба любіць такія куткі. Спрабаваў памірыць прыёмных бацькоў Тарас. Хацелася пафіласофстваваць на гэтую тэму. Яна раптам запярэчыла супраць пераводу Зосі ў тую клініку, дзе пастаянна працаваў Яраш.


Next