logo

Аныктооч эрежеси. Аныктооч

Аныктооч эрежеси Rating: 8,1/10 592 reviews

Айкындооч мучолор by guzya sabyrova on Prezi

аныктооч эрежеси

The only major threat lurking is the American Lacrosse satellite which caught the first test preparations, further causing America to warn India about such future tests. There should be more movies like this to come in the future. Жөнөкөй аныктооч бир сөздөн турса, ал эми тутумдаш аныктооч бир нече сөздүн тизмегинен түзүлөт. The music was good, I especially loved 'Shubh Din' song. Айкындооч мучолор Аныктооч Зат атооч: Тилдин кулпусу — тиш. Демек, жандама мүчө өзүнөн мурдагы сөз менен бирдикте, сүйлөмдүн бир эле мүчөсү болот.

Next

Айкындооч мучолор by guzya sabyrova on Prezi

аныктооч эрежеси

Most people tend to use a realistic situation and completely complicate the storyline but this movie was grounded and it kept me guessing the whole minute. Мисалы: Булактын суусу суусунуңду кандырат. With the help of Himanshu Shukla, the Prime Minister's principal secretary, he leads a team to conduct a second nuclear test series. Аныктооч — сүйлөмдө , , зат ордуна колдонулган сөздөрдүн сынын, сыпатын, мүнөзүн, санын, иретин же ал заттын башка затка таандык экендигин билдирүүчү мүчө мисалы, Минген атың жакшы ат болсо, алысты жакындай көр. Өтө шайыр мүнөз бардыгына жарашат.

Next

Аныктооч

аныктооч эрежеси

Ат атооч: Булардын эмгеги ак — алгандары аш болсун. Captain Ashwat Raina's efforts to turn India into a nuclear state are at first met with criticism and then years later, with an offer from the government. Мисалы: Акылмандын акылынын пайдасын эл көрөт. . I loved the movie, the best part about the movie is the simplicity which was maintained throughout the movie. Сүйлөмдө зат менен байланышып, анын ар кандай белгисин сын- сыпатын, сан-иретин, мүнөзүн ж. Мисалы: Берикбай уста көбүнчө аялдардын күмүш шакегин, билеригин жасар эле.

Next

Аныктооч

аныктооч эрежеси

Сан атооч: Эки катар таш койдум, кызыл өгүздү бош койдум. Грамматикалык түзүлүшү боюнча аныктооч жөнөкөй жана тутумдаш болот. Атоочтук: Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Аныктоочтор грамматикалык жактан баш мүчөлөрдүн бирине багыныңкы абалда туруп, аларга маани жактан айкындык берет, сүйлөмдүн жалпы маанисин кеңейтип толуктап турат. Мисалы: Берикбай уста аялдардын зер буюмдарын жасайт. Мисалы: Анын кара чачы жел менен кошо желбиреп турду.

Next

Parmanu: The Story of Pokhran (2018)

аныктооч эрежеси

. . . . . .

Next

Parmanu: The Story of Pokhran (2018)

аныктооч эрежеси

. . . . . .

Next

Аныктооч

аныктооч эрежеси

. . . . . . .

Next

Айкындооч мучолор by guzya sabyrova on Prezi

аныктооч эрежеси

. . . . . .

Next

Аныктооч

аныктооч эрежеси

. . . . . . .

Next