logo

Анализ верша цетки мора. Цётка. Мора

Анализ верша цетки мора Rating: 7,2/10 1898 reviews

Аналіз Верша Максіма Багдановіча Санет скачать

анализ верша цетки мора

Вобраз яе, рамантычна-узнёслы, але і зямны, рэальны, канцэнтруе ў сабе лепшыя рысы ўсіх маці, іх пратэст, адмаўленне і спадзяванні, скіраваныя супроць бесчалавечнасці войнаў на кароткім, як знічка, жыццёвым шляху чалавека. Отныне история становится всемирной, формируется мировая культура как целое, как единство многообразия — национальных культур, художественных течений и т. Рэвалюцыйна-вызваленчыя матывы Верш «стрэліў як пярун сярод яснага дня», абвяшчаючы моц і сілу народа, паэт сцвярджае: «Не пагасіць вам праўды яснаЙ: жыў беларус і будзе жыць! «Да вясковай моладзі беларускай», «Шануйце роднае слова! Але, знясілены, ён «як стаяў, так і лёг, так і заснуў». Романтизм не просто стиль, а широкое общекультурное движение, культурно-исторический тип, охватывающий самые разнообразные явления. Галоўныя кірункі ў беларускай паэзіі.

Next

ИБЦ лицей №1 Гродно

анализ верша цетки мора

Месцам хваля стогнам рыкне, Месцам плач сарвецца з губ, Месцам бераг болем ікне, Гром грыміць у тысяч труб. Бацька валодаў гаспадаркай у 100 га, а таксама меў «пустошу» Пяшчыну 200 га , якую аддаваў у арэнду сялянам. Не такое цяпер мора, На такі у хвалях шум: Цяпер бурна, страшна мора! Пятрусь Брока Паэтычная старонка вершы, жыццяпс, творчасць, ббляграфя Галоная Жыццяпс. Мужнага і валявога камандзіра партызанскага атрада, нястомнага барацьбіта за свабоду народа Каліну народ назваў Кастусём Калівоўскім. Мова яе твораў багатая на самабытныя, індывідуальна-аўтарскія ўтварэнні і арыгінальнае скарыстанне іх у кантэксце, на разнастайныя эмацыянальна-экспрэсіўныя адценні, што складае непаўторнасць творчай манеры пісьненніцы.

Next

Women's Clothes Sale

анализ верша цетки мора

Образец классической буржуазной мора- ли — высказывание Б. Багдановіча, злілася душа паэта з царствам светлай прыроды. Духоўная сутнасць аўтара і героя, еднасць іх поглядаў на свет, чалавека, жыццё яскрава праяўляецца ў вершах, для якіх характэрны філасофскі роздум аб ролі паэта ў грамадстве, выхаванні ў чалавека высокіх патрыятычных пачуцяў. І гаворыць паэт пра каханне з высокім эстэтычным майстэрствам, натуральнымі шчырымі інтанацыямі, што дае магчымасць адчуць, з якой вялікай павагай, пакланеннем ставіцца аўтар да жанчыны, адкрывае таямніцы душы, непадкупную чысціню і дабрату — каханай, жонкі, маці — за якімі часта згадваюцца рэальныя прататыпы. З дапамогай рамантычна-сімвалічнай тропікі, «вясёлых» харэічных памераў, бадзёрага рытма-інтанацыйнага ладу паэтэса выяўляе настрой рэвалюцыйнай рамантыкі. Грахоўскага ясная, простая, глыбокая па думцы і пачуццях, даходзіць да сэрца кожнага чалавека.

Next

Родная мова

анализ верша цетки мора

Публіцыстыка Публіцыстычная спадчына пісьменніцы выяўляе грамадзянскую пазіцыю аўтара, яе высокі дух і эмоцыі ў змаганні за нацыянальнае адраджэнне беларускага народа, будучыні Беларусі — маладых людзей. У яе навуковых артыкулах — выразная тэндэнцыя да стылявой дыферэнцыяцыі беларускай мовы, хоць і надзвычай адчувальныя працэсы ўзаемапранікнення і ўзаемаўплыву. Агнём помсты палае сэрца салдата: Гляньце ў сэрца маё, — Я прынёс яго з бою. Працаваў перапісчыкам у ваенным камісарыяце, справаводам у валвыканкоме, рахункаводам у саўгасе, старшынёй сельсавета, загадчыкам аддзела ў Полацкім акруговым камітэце камсамола, сакратаром акруговай газеты «Чырвоная. Дзіцячыя і юнацкія гады прайшлі ў мястэчку Глуск, на радзіме маці.

Next

C.I. Грахоўскi

анализ верша цетки мора

Возникают принципиально новые способы художественного творчества — фотография, кино, реклама. Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч Асабістыя звесткі Псеўданімы: Цётка, Мацей Крапіўка, Крапіўка, М. Шырокае, неабсяжнае мора становіцца неспакойным. Плата за навуку была вельмі высокая — 100 руб. Шмат пакут, войнаў, чужынцаў зведала беларуская зямля, але яе шляхамі «вярнулася ворагаў мала дамоў», бо на працягу ўсёй гісторыі не стаў на калені, не скарыўся народ Беларусі. Каханне для паэта — шчаслівы дар лёсу, пряўленне шчодрасці душы і гуманнасці. Алаіза Пашкевіч 1904 У годзе А.

Next

Родная мова

анализ верша цетки мора

У ім расказваецца пра гістарычны лёс Беларусі, якой гандлявалі не толькі чужынцы, але і родныя сыны. Смотрицкий, написавший одну из первых грамматик в истории славянского языковедения. Цёплыя, сяброўскія адносіны звязвалі яго з многімі мастакамі, архітэктарамі, скульптарамі, кампазітарамі. В вопросах философии и религии Руссо не придерживался материализма и атеизма. У другім слупке паказваецца восень: яе павадкі і параллельна чалавек, што ен робіць. Бёрны усцягвайце новыя I заразайце вуглы.

Next

Родная мова

анализ верша цетки мора

Дружба, каханне, радасць сумеснаЙ працы — увесь добры свет людскіх узаемаадносін, чалавечых пачуццяў зрабіўся невычарпальнай крыніцай для паэзіі П. Многім беларускім пісьменнікам ён прысвяціў сваё прачулае паэтычнае слова: М. Урэшце, каб разбудзіць іх, бо «ад цямноты людзі спяць». Яна ідзе ад абяліска да абеліска, спадзеючыся знайсці на іх імя сына, ускладае на іх бяссмертнікі, прынесеныя з радзімы як сімвал бяссмерця і вечнай памяці. Войска бога Залпам паліць ў горды хвіль. У годзе была дэлегаткай ад віленскіх работніц на з'ездзе жанчын у Маскве, актыўна ўдзельнічала ў рэвалюцыйных маніфестацыях у Вільні, у падзямеллі бальніцы трымала. Проза Цётка — адна з пачынальніц беларускай прозы.

Next

Цётка

анализ верша цетки мора

У вершы «Рана» расказваецца пра цяжкі шлях воіна да роднай зямлі. Бог сярчае: злая бура Псуе вельмі святы сон. Броўка Творчасць Петруся Броўкі — паэтычны летапіс народнага жыцця. Верш народжаны зацяжным і шчымлівым болем паэта за Беларусь. Параўнанне звычайнага вясковага хлопца з кіраўніком паўстання 1863 г. А ты, «Дудка», грай і мне голас дай». Каб пазбегнуць судовай адказнасці ў канцы 1905 года эмігрыравала ў тады.

Next

Пятрусь Броука Аналіз Верша Будзем Сеять Беларусы

анализ верша цетки мора

Яго паэтычная дзяржава немалая: яна раскінулася ад беларускіх бароў да амерыканскага кантынента. Трэба было ўзнаўляць, даспельваць творчае майстэрства, праяўляць уласна-непаўторную індывідуальнасць, стыль, знаходзіць новыя тэмы, вобразы, сюжэты. . У вершы пасля змрочнага малюнка тагачаснай беларускай рэчаіснасці, пададзенага з дапамогай яскравых мастацкіх дэталей «нагаек царскіх звон», «у нас там ноч», «мы ацямнелі з страшных мук» і г. У іх па-майстэрску перададзены асобныя моманты сялянскай працы, апісваюцца летнія ігрышчы і восеньскі кірмаш.

Next