logo

Презентация змитрок бядуля. Бядуля Змитрок

Презентация змитрок бядуля Rating: 7,7/10 446 reviews

Сын и внук Змитрака Бядули поддержали инициативу о переносе в Беларусь праха писателя

презентация змитрок бядуля

Разъезжая по сёлам Новогрудского, Могилёвского, Полоцкого, Ашмянского уездов, он наблюдал за жизнью простых людей, а их обычаи, песни, танцы записывал. В своих произведениях писатель стремится показать тяжелую долю рабочих «Ля вапеннай гары» , рассказывает про горе людей, которые пострадали от пожара «Чырвоная казка» , показать трагедию крестьянина в столкновении с жестокостью жизни «Без споведзі». У 1923 яны ўвайшлі ў першую кнігу апавяданняў З. Отмечая День письменности, белорусы отдают дань уважения всем, кто внес лепту в развитие отечественной культуры. Селі пад вялікай хвояй, прытуліліся адзін да аднаго і дрыжэлі. После включения Беларуси в состав Российской империи на ее территории стал распространяться русский язык.

Next

Змитрок Бядуля

презентация змитрок бядуля

Ён глядзеў на іх звышку, нібы ведае вельмі важную, вялікую таемнасць, якую ім недаступна ведаць. Его глубинные произведения о людях, столкнувшихся с ужасами войны, не имеет себе равных в отечественной литературе. Употайку ад яго іх падняла Аўдоцця. Куприяновой в Жодино скульптор А. Грошы ён кінуў ля ганку, выйшаўшы на двор. Бядулі «Салавей» 1927 , прысвечаная мінуўшчыне, часам прыгоннага права — казачна-прыгодніцкі і рамантычны твор, падобнага да яго ў беларускай літаратуры не было.

Next

Змитрок Бядуля

презентация змитрок бядуля

Имя Василия Быкова известно на весь мир. Деятельность театра поддерживали прогрессивные деятели белорусской культуры:Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Элиза Ожешко, Тётка последняя часто сама выступала в театре Игната Буйницкого. «Всякому человеку нужно читать, ибо чтение зеркало нашей жизни, лекарство для души». Трэба ведаць, як трымаць брусок, колькі разоў і як плюнуць на яго. Кроме того, 19 ноября с 9:00 до 13:00 по адресу: Сурганова, 6, пройдет демонстрация научных результатов и разработок по тематике создаваемых центров.

Next

Биография, Бядуля Змітрок (Бедуля Змитрок, Дмитрий). Біяграфія.

презентация змитрок бядуля

Биография, Бядуля Змітрок Бедуля Змитрок, Дмитрий. Апрача таго, ён выступаў як прыхільнік супрацоўніцтва і добрых адносін яўрэяў і беларусаў; у гэтым плане заслугоўваюць увагі яго нарысы «Жыды на Беларусі: бытавыя штрыхі» 1918 , «Да жыдоўства» 1919 , «На дарозе да сваёй бацькаўшчыны» 1920, пра канферэнцыю , якая адбылася ў Мінску ў снежні 1919 г. Летом 1910 года на её основе была сформирована постоянная труппа и начаты продолжительные гастроли по Беларуси. Также на его базе будут проводить работы по научно-методическому и информационному обеспечению развития информатизации. Першы рэдактар — Змітрок Бядуля: пра працу З. Для таго, каб перадаць светапогляд і багацце духоўнага і культурнага жыцця чалавека наогул і сялян у асаблівасці, Бядуля імкнецца пераймаць Я.

Next

Биография, Бядуля Змітрок (Бедуля Змитрок, Дмитрий). Біяграфія.

презентация змитрок бядуля

Пан не выгнаў яе з гэтай разваленай хаты, хаця пасля смерці Цыпрука наняў новага палясоўшчыка, але таму пабудаваў і новую хату. Ужо здалёк відаць вежы цэркваў і касцёлаў, якія золатам у небе адліваюцца. С в работает вместе с в «Нашей Ниве», но в он возвращается в Посадец. Па матывах аповесці быў пастаўлены балет «Салавей». Трэба так працаваць, каб рук і плеч не чуць, каб сэрца млела, каб пот цурком ліўся. Ён раптам пачырванеў, паглядзеў на слуг ды хрыпла крыкнуў: - Чаму вы пускаеце ў пакой розных жабрачак шалёных? Первый опубликованный цикл стихов написан на русском языке «Поют ночлежники», 1910. Трэба адкінуць, як шалупіну, усе жыццёвыя будні - сон і яду, аб чым Аўдоцця і не адважвалася яму напамінаць, бо ён мусіць увайсці ў свой незвычайны стос: забыцца аб усім вакольным і ў цішы начной, калі грукату-стукату няма, думаць і думаць, меркаваць і меркаваць, маляваць сабе ў галаве гэтыя пасудзіны, нібы ён іх ужо бачыць гатовенькія; абмазгоўваць, як прыняцца за работу, якія матэрыялы ўжыць, якімі інструментамі рабіць, каб выйшла як найлепш, як найпякней, як найскладней, каб урэшце пані ўцяміла, што ён за чалавек, які таланны, убачыўшы багатыя Данілавы думкі ў постацях драўляных пасудзін.

Next

Национальная культура

презентация змитрок бядуля

С тех пор, говорят, пару раз возникала идея перенести останки классика в Беларусь. Книга рассказывает как менялось мировоззрение белорусов и какими жертвами строили будущее для страны. Звычайнае вока не захапляецца парывамі вялікай душы, не блішчыць агнём шчырага падзякавання вялікаму майстру. Кожную пасудзіну Даніла пробаваў рукамі на звон. У пачатку 1910-х гадоў паэт пачынае карыстацца псеўданімамі. Бацькам сваім ён ніколі нічога не пісаў, але пан, аддаўшы ў арэнду двор, усё ж такі сам прыязджаў штогод даведацца і расказваў ім, што Лаўрук вучыцца ў адвакаты.


Next

Образ Лаурука З.Бядуля На каляды к сыну.

презентация змитрок бядуля

І зноў інструменты блішчаць, як неба ў яркі дзень. Ім абодвум кружыць галовы вялікае здарэнне: пані пажадала мець у сваёй гаспадарцы хвалёную работу «залатых рук» Данілы. Этот праздник призван повышать престиж письменности как основы многовековой культуры, усиливать ее роль и значение в духовной жизни общества, а также отдать дань глубокого уважения великим белорусским просветителям. Моцна-моцна прытуліліся адзін да аднаго. Шмат дакучаць яму не буду, бо дзе яму там клапаціцца аба мне і шкада ж яго.

Next

Бядуля Змитрок

презентация змитрок бядуля

Па выхадзе першага тома крытыка папракала аўтара за слабую ідэйнасць твора, недастатковае адлюстраванне класавай барацьбы, калектывізацыі. Он впервые провозгласил приоритет защиты интересов каждого свободного человека. Самуил Ефимович Плавник 1886—1941 , белорусский советский писатель. Он сказал, что будет очень рад, если его отец найдет покой в родной земле. Жонка Аўдоцця ўсім простым, добрым і падатлівым сэрцам наскрозь была пранята майстэрствам Данілы. Часам бываў ён немы, гэтак мёртва немы і спакойны, як бы прыслухоўваўся да нейкіх таемных падземных спеваў. Как человек высокой культуры поэт получил доступ ко двору великого князя.

Next

Биография, Бядуля Змітрок (Бедуля Змитрок, Дмитрий). Біяграфія.

презентация змитрок бядуля

Каждый год в День письменности устраивают специальную экспедицию, которая называется «Дорога к Святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господнего». Уваходзіў у літаратурнае аб'яднанне «», пасля — ва «». Аўдоцця чытала ўсё гэта на яго твары і не менш за яго хвалявалася. Фигура этого монаха и учёного значительна для истории. Такім чынам, падкрэслівае, што вобраз, які пестуе ў сваім сэрцы Тэкля, ужо даўным даўно перастаў адпавядаць ганароваму чыноўніку, у якога пераўтварыўся яе сын. У паслярэвалюцыйны час выйшлі кнігі паэзіі «Пад родным небам» 1922 , «Буралом» 1925 , «Паэмы» 1927 , зборнікі апавяданняў «На зачарованых гонях» 1923 , «Апавяданні» 1926 , «Выбраныя апавяданні» 1926 , «Танзілія» 1927 , «Дэлегатка» 1928 , «Тры пальцы» 1930 , «Незвычайныя гісторыі» 1931 , «Па пройдзеных сцежках» 1940 , аповесці «Салавей» 1928, экранізавана і пастаўлена ў 1937, у 1939 , «Набліжэнне» 1935 , «У дрымучых лясах» 1939, часопіс «Полымя» , двухтомны раман «Язэп Крушынскі» 1929—1932 , «Выбраныя творы» 1934. Он был крупнейший общественный и культурный деятель своего времени, разносторонне образованным человеком.

Next

Змітрок Бядуля

презентация змитрок бядуля

Назаўтра, даведаўшыся, хто гэта яе сын, адвялі да яго. Гэта было тое, дзеля чаго варта і жыць, і пакутваць. Также и дед Самуила, кузнец-медник, имел большую библиотеку, где будущий писатель провёл много времени. Яна выдавала свой асабісты голас. В составил и опубликовал под своим настоящим именем Самуил Плавник первый идиш—белорусский словарь «Яўрэйска-беларускі слоўнічак». В годах Буйницкий принимал активное участие в деятельности виленского общества «В помощь фронту», а в 1917 году отправился на Западный фронт Первой мировой войны. Президент Республики Беларусь 28 декабря 2015 г.

Next